Είδη

Autoclear Mix&Matt

Τελική επίστρωση ματαρίσματος για κάθε επίπεδο γυαλάδας
Κατασκευαστής: Sikaflex


Autoclear Mix&Matt

Τελική επίστρωση ματαρίσματος για κάθε επίπεδο γυαλάδας

Το Autoclear Mix&Matt της Sikkens είναι ένα ματ βερνίκι δύο συστατικών που περιλαμβάνει ένα βερνίκι χαμηλής γυαλάδας και ένα σατινέ για εφαρμογή επάνω σε κάθε χρώμα διπλής επίστρωσης. Είναι σχεδιασμένο ειδικά για την επιδιόρθωση και τη γενική επαναβαφή εργοστασιακών ματ αποχρώσεων, καθώς και για την επιδιόρθωση εξαρτημάτων αυτοκινήτων χαμηλής γυαλάδας και σατινέ. Το επιθυμητό επίπεδο ματαρίσματος επιτυγχάνεται με την ανάμειξη των δύο βερνικιών. Δείγματα αναφοράς με διάφορα επίπεδα γυαλάδας δείχνουν τις σωστές αναλογίες των δύο βερνικιών για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος. Τα δείγματα αυτά παρέχονται μαζί με το προϊόν.

Δελτίο τεχνικών πληροφοριών (ΔΕ.ΤΕ.Π)

Βάση δεδομένων δελτίων δεδομένων ασφαλείας (MSDS)