Είδη

2K Plastic Primer

Κατασκευαστής: Sikkens


2K Plastic Primer

Αστάρι για πλαστικά μέρη

Αστάρι πλαστικών μερών δύο συστατικών που διασφαλίζει την καλύτερη πρόσφυση και τις ιδιότητες συστήματος των συστημάτων βαφής που θα χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια.

Δελτίο τεχνικών πληροφοριών (ΔΕ.ΤΕ.Π)

Βάση δεδομένων δελτίων δεδομένων ασφαλείας (MSDS)