Είδη

1K All Plastics Primer

Ταχυστέγνωτο αστάρι πρόσφυσης ενός συστατικού για πλαστικά μέρη αυτοκινήτων
Κατασκευαστής: Sikkens


1K All Plastics Primer

Ταχυστέγνωτο αστάρι πρόσφυσης ενός συστατικού για πλαστικά μέρη αυτοκινήτων

Αστάρι πρόσφυσης ενός συστατικού, για καλύτερη πρόσφυση των συστημάτων βαφής που εφαρμόζονται στη συνέχεια, σε πλαστικά μέρη αυτοκινήτων.

Δελτίο τεχνικών πληροφοριών (ΔΕ.ΤΕ.Π)

Βάση δεδομένων δελτίων δεδομένων ασφαλείας (MSDS)