Είδη

1K Multi Plastic Primer RTS

Κατασκευαστής: Lesonal


Αστάρι ενός συστατικού για πλαστικά μέρη σε σπρέι Αεροστέγνωτο αστάρι σε σπρέι για τη βελτίωση της πρόσφυσης στα περισσότερα είδη πλαστικών, με εξαίρεση το καθαρό πολυαιθυλένιο (PE).