Είδη

2K Epoxy Primer

Κατασκευαστής: Lesonal


Η τέλεια βάση για επισκευές ή καινούργια ανταλλακτικά Ήπιο εποξικό αστάρι δυο συστατικών, χωρίς χρωμικά, που πληροί τις προδιαγραφές για πτητικές οργανικές ενώσεις και προορίζεται για την επαναβαφή αυτοκινήτων, καθώς και ελαφρών οχημάτων επαγγελματικής χρήσης. Ιδανικό υπόστρωμα για σιδηρόστοκους και ρευστούς στόκους, για αποκατάσταση, νέες εργασίες και επισκευές.